datasheet
超过460,000+ 应用技术资源下载
null

基于MK60的悬挂运动控制系统

  • 1星
  • 日期: 2019-08-02
  • 大小: 55.01KB
  • 所需积分:3分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: K60悬挂运动控制系统摄像头循迹步进电机

基本实现了05年电赛的运动控制系统,步进电机采用ftm控制

更多简介内容

评论

下载专区


TI 参考设计资源库

工业电子 汽车电子 个人电子
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })