datasheet
超过470,000+ 应用技术资源下载
pdf

基于单片机的虚拟示波器

  • 1星
  • 日期: 2019-02-11
  • 大小: 761.54KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:1
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 虚拟示波器单片机

电子设计论文的电子类资料材料,有兴趣的同学可以下载学习。

更多简介内容

评论

下载专区


TI最新应用解决方案

工业电子 汽车电子 个人电子
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })