datasheet
超过460,000+ 应用技术资源下载
rar

天线相关知识汇总

  • 1星
  • 日期: 2019-08-09
  • 大小: 11.14MB
  • 所需积分:3分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 天线的基本知识汇总

天线的基本知识汇总,包含了常见的天线指标的说明,常见的天线型式,天线相关的原理以及仿真设计

更多简介内容

评论


个人中心

意见反馈

求资源

回顶部

下载专区


TI 参考设计资源库

工业电子 汽车电子 个人电子
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })